Debatt: Miljövänliga satsningar ger bättre framkomlighet

Idag skriver Centerpartiet Nacka om hur satsningar på båttrafik och cykelbanor ökar framkomligheten för Nackas invånare. Läs debattartikeln här:

Fler båtar och cykelbanor ger Nackaborna bättre framkomlighet!

I en tid där Stockholmsregionen växer snabbare än någonsin sätts våra trafiksystem allt oftare under hård press. Köer, trängsel och långa restider är ett dilemma i många Nackabors vardag och det krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att prioritera effektiva framkomlighetsåtgärder i Nacka.

Som en del av den styrande alliansen i Nacka jobbar Centerpartiet aktivt med att förbättra framkomligheten i Nacka. Det är ett viktigt arbete, dels för att underlätta för nackaborna i vardagen men också för att skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Genom ett tydligt arbete i både Region Stockholm och kommunen kan vi konstatera att flera bra åtgärder nu genomförs för att förbättra framkomligheten.

Sjövägarna är något Centerpartiet har arbetat aktivt med under många år och nu börjar vi tydligt se resultatet av satsningarna. Linje 80 (Sjövägen) hade 2018 över en miljon passagerare och troligen fortsätter ökningen även i år. Från årsskiftet utökas antalet turer på kvällarna samt förlängd trafik mot Norra Djurgårdsstaden och Djursholm. Det kommer också att bli två nya fartyg på linjen. Det är en viktig satsning för att få fler att välja vattenvägarna så att belastningen på vägnätet kan minska.

Från den 16 september är det åter möjligt att resa med SL:s periodkort på Waxholmsbolagets fartyg. Detta permanentas nu efter initiativ från Centerpartiet och gäller under lågsäsong september - april. Det ger många boende i framförallt Hasseludden och Kummelnäs möjlighet att arbetspendla med Waxholmsbolagets båtar både till och från jobbet.

Nacka är en av landets absolut främsta cykelkommuner men vi är långt ifrån nöjda vilket innebär att vi fortsätter att bygga ut och rusta upp kommunens cykelvägar. Just nu pågår en utbyggnad/upprustning av cykelvägarna längs Värmdöstråket och Vikingshillsvägen, samtidigt som många mindre förbättringar genomförs runt om i kommunen. Vi kommer i vårt fortsatta arbete att prioritera cykelsatsningar för att vi vet att få andra infrastruktursatsningar ger lika mycket tillbaka till invånarna och samhället. Det är lönsamma investeringar och bidrar även till bättre folkhälsa.

Bättre framkomlighet med cykel i kombination med utökad båttrafik skapar utmärkta möjligheter för kombinationsresor. Det är tillåtet att ta med cykel ombord på båtarna. Det ökar smidigheten. Centerpartiets satsningar skapar bidrar till ökad mobilitet och framkomlighet i Nacka och Stockholmsregionen. Centerpartiet tänker fortsätta satsa på smarta och effektiva mobilitetslösningar som bidrar till ett enklare resande för nackaborna och andra.

Hans Peters

Kommunalråd (C)

Ordförande Natur- och trafiknämnden

Johan Krogh (C)

1:e vice ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Ledamot kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott