INVESTERINGSPAKET FÖR ÖKAD TRIVSEL OCH TRYGGHET

Nackas Natur- och trafiknämnd beslutade idag om att investera drygt 3 miljoner kronor i projekt som ökar trivseln och tryggheten i kommunen.

För barn och familjer blir det två lekcontainar, en i Kyrkviksparken och en vid Nacka stadshus, hinderbana i Nyckelviken och Pump-up track i Trollsjöreservatet. Även arboretumet i Velamsund kommer att återskapas för att erbjuda en oas med många olika trädslag.

Utöver satsningar på spontanidrott och lek blir det belysning i parker, belysningsinklädda träd och belysning av gångbron i Orminge med mera. Gamla Värdmövägen, Orminge och Älta är några områden som kommer att prioriteras i trygghetssatsningen. Ökad belysning i samband med tillgänglighetsåtgärder i kommunens naturreservat kommer att göra Nacka tryggare enligt natur och trafiknämndens ordförande Hans Peters (C).

–För att Nacka ska fortsätta vara en trivsam och trygg kommun är det viktigt att integrera plats för lek och lust i stadsplaneringen. Jag hoppas på att dessa investeringar kommer bidra med glädje till nackaborna samt skapa en tryggare miljö nu när vintermörkret kommer, säger Hans Peters (C).

Läs mer om de antagna delprojekten här: https://handlingar.nacka.se/…/05_a_Tjsk_Beslut_åtgärder_tri…

Intresserad av Centerpartiet Nackas satsningar på trygghet? Läs vår partiprogram här: https://www.centerpartiet.se/…/…/nacka/startsida/var-politik