NÄRINGSLIVSNÄTVERK FÖR ETT FOSILFRITT NACKA

Nackas näringslivsnätverk ”Klimatneutrala Nacka” har idag kommit ett steg närmare verkligheten. Nätverkets syfte är att samarbeta med näringslivet för en minskad klimatpåverkan och ett fosilfritt Nacka 2045.

Kommunstyrelsens miljöutskott fattade idag beslut om att föreslå kommunstyrelsen att starta nätverket ”Klimatneutrala Nacka” med start 2020.
Nacka kommun har höga klimatambitioner och näringslivets roll för att uppnå dessa är mycket viktig.

I kommunen finns drygt 13 800 företag och bland dessa visar många intresse för att lära sig mer om hur deras verksamhet kan drivas mer hållbart. Syftet med ”Klimatneutrala Nacka” är att skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att underlätta för förtagen att agera miljövänligt. Varje nätverksmedlem föreslås verka utifrån sina egna villkor, med det gemensamma målet att minska sin klimatpåverkan.

–Vi i Centerpartiet ser en stor potential hos näringslivet. Många företag i Nacka har uttryckt vilja att lära sig mer om hållbarhet och utveckla sina verksamheter. Jag är glad att miljöutskottet har fattat beslut om att bilda nätverket och jag är övertygad om att det kan skynda på omställningen till ett fosilfritt och mer klimatsmart Nacka, säger Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.