Centerpartiet ser elever som inte klarar sig

Igår kväll behandlade utbildningsnämnden i Nacka en fördjupad rapport om elever som har lämnat grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan våren 2019. Vi fortsätter att bevaka sätten att utveckla kvalitet på och välkomnar att mer samarbete äger rum mellan skolor, socialtjänst och BUP, säger Linnea Strömberg (C).

Av rapporten framgår att det rör sig om totalt 71 elever i Nacka. De låga resultaten är i hög utsträckning kopplade till hög frånvaro och 24% av dessa elever har gått i svensk skola i kortare tid än 4 år.

Utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och har bland annat som uppgift att följa upp och utvärdera dessa verksamheter.

– Det är genom dessa fördjupade studier och dialoger med rektorer och anordnare som utbildningsnämnden kan fortsätta arbetet med att elever når målen i skolan. För Centerpartiet i Nacka är det självklart att alla barn oavsett bakgrund, kön, funktionsvariation och behov ges lika och bra förutsättningar för att klara sin skolgång. Vi fortsätter att bevaka sätten att utveckla kvalitet på och välkomnar att mer samarbete äger rum mellan skolor, socialtjänst och BUP, säger Linnea Strömberg (C), ledamot i utbildningsnämnden.

Elever i grundskolan har överlag höga resultat i Nacka. Trots den positiva statistiken är det däremot av ytterst vikt att analysera och åtgärda de låga resultaten.

Fakta:

➡️ Andelen behöriga elever i Nacka är högre än i Stockholms län och i riket.

➡️Nackas elever har i genomsnitt 20 poäng högre meritvärde än i Stockholms län.

➡️ Bland pojkarna var obehörigheten 6% medan den var 5% bland flickor.

➡️ Bland kommunala skolor var 5% av eleverna obehöriga medan siffran motsvarade 4% i fristående skolor.

Läs handlingarna här: https://handlingar.nacka.se/…/05_tjskr_Fördjupning_låga_res…

Läs om vår utbildingspolitik här: https://www.centerpartiet.se/…/var-pol…/barnomsorg-och-skola