Åtgärder mot dumpning av avfall vid återvinningsstationerna

Åtgärder mot dumpning av avfall vid återvinningsstationerna

På 67 platser runt om i Nacka finns gröna containrar för återvinning av olika fraktioner material som går att återvinna. På en del platser finns bara insamling av tidningar. På ett antal andra platser finns insamling av ett flertal fraktioner. Vid dessa återvinningsstationer har det på senare tid, ja i alla fall senaste året, uppstått ett ökande problem med dumpning av allehanda skräp och avfall som många gånger inte räknas som återvinningsbart. Bara sista veckan har det kommit rapporter om högar med kartonger, plastdunkar, möbler, resturangavfall, hushållssopor, porslin, bildäck, frigolitblock mm.

Förpackningsindustrin är ansvarig för det som läggs i de gröna containrarna men det som läggs utanför hamnar på kommunens ansvar. Ibland kan det bero på att kärlen är fulla och att allmänheten då ställer saker bredvid, men ofta handlar det om ren dumpning av sådant som i stället bör lämnas in på kretsloppsstationerna i Älta, Östervik eller Boo.

Detta har med tiden blivit ett ökande problem. Kommunen bör överväga åtgärder för att minska risken för dumpning. Och missbruk måste beivras. Det måste också bli enklare för allmänheten att rapportera in missförhållanden när man upptäcker dem. Miljön vid stationerna kan även upplevas om otrygg om det är ostädat och dålig belysning t.ex.

Med anledning av ovanstående föreslås natur- och trafiknämnden besluta

att ta fram förslag på ytterligare åtgärder för att minska risken för dumpning och för att underlätta inrapportering och få till snabb avstädning när så behövs, samt

att även ta framförslagpå åtgärder för att minska otryggheten vid återvinningsstationerna.

Nacka den 10 december 2019

Hans Peters (C)

Ordförande i Natur- och trafiknämnden med stöd av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.