Nackaborna: NACKAS SKOLOR, RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMT GATOR OCH VÄGAR BLAND DE TIO PROCENT BÄSTA I LANDET

Nyligen presenterade Statistiska Centralbyrån sin årliga medborgarundersökning för 2019.

Nacka och 134 övriga kommuner har deltagit i undersökningen. Nackaborna är fortfarande mer nöjda med kommunen än genomsnittet. 64% kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Nacka.

Nackaborna är mest nöjda med kommunens hantering av vatten och avlopp. Även gång- och cykelvägar samt skolor fått ett högre resultat än tidigare år.

–Det är glädjande att nackaborna är nöjda med kommunen. Jag är särskilt nöjd över den positiva inställningen till gång- och cykelvägar. Centerpartiet driver på för att göra kommunen cykelvänligare. säger Hans Peters (C), ordförande natur- & trafiknämnden.

Jämfört med 2018 har Nacka dock fått ett lägre betygsindex i området idrotts- och motionsanläggningar.

–Det är viktigt att vi tar till oss de signaler som undersökningen ger och arbetar för att förbättra oss ytterligare kommande år. Vi har exempelvis fattat beslut om många nya och upprustade idrottsanläggningar i kommunen som ska byggas ut under kommande år, avslutar Hans.