ÖKA KUNSKAPERNA OM HEDERSRELATERAT VÅLD!

För 18 år sedan mördades Fadime Şahindal av sin pappa. Orsaken till mordet var att hon valde att gå emot sin familjs traditioner och ansågs dra skam över familjens heder.

Hedersrelaterad våld och förtryck är fortfarande vanligt förekommande idag. Enligt Gampf (Glöm aldrig Pela och Fadime) har antalet fall där kvinnor och män som utsätts för våld och kränkande behandling i hederns namn ökat sedan 2002 men mörkertalet är fortfarande stort.

–Det finns fortfarande mycket okunskap kring hedersrelaterat våld. En viktig del i det brottsförebyggande arbetet är att öka kunskaperna kring problemet. Både skola, socialtjänst och rättsväsende måste vara väl insatta för att kunna hjälpa de utsatta, säger Réka Tolnai (C), ledamot i Brottsförebyggande rådet.

Centerpartiet i Nacka välkomnar att Lex Fadime är under utredning och att vi förhoppningsvis kan ha en lagstiftning plats 2022. Lagstiftningen kommer möjliggöra fler fällande domar då hedersmotiv kommer ses som den försvårad omständighet.