PLANERINGEN AV EN NY FÖRSKOLA PÅ JÄRLAVÄGEN I STORÄNGEN AVBRYTS!

Alliansen föreslår att kommunen avbryter den planerade förskolan på Järlavägen i Storängen.

På grund av att planeringen av nya bostäder i Nacka stad dras ned till ca 600 per år kommer behovet av nya förskoleplatser minska under de kommande åren. Dagens förskola Kristallen samt den planerade nya Kristallen kommer att täcka behovet under överskådlig tid framöver.

–Det är onödigt och inte ansvarsfullt att fortsätta planera och bygga ut en förskola vid Järlavägen. Behovet av förskoleplatser kommer att bli mindre nu när vi går in i en lugnare planeringstakt för bostadsbyggandet. Dessutom gäller det att i svårare ekonomiska tider noga prioritera de investeringarna så att resurserna satsas där de verkligen behövs, säger Hans Peters (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott kommer att fatta beslut om detta den 18e februari.