STADSUTVECKLING I NACKA I LUGNARE TAKT

Alliansen styr nu in stadsutvecklingen i Nacka i en lugnare takt. Tunnelbanans försening och en avtagande bostadsmarknad gör att vi nu får mer tid för att planera framtida Nacka stad.

Förändrade förutsättningar gör att det är både naturligt och ansvarsfullt att anpassa byggtakten. Kvarteret Nya Gatan med dess mötesplatser och områdena runt de kommande tunnelbana stationerna prioriteras i planeringen. Planeringen riktar nu in sig på en ut byggnadstakt om 600 lägenheter per år. I den tidigare planen låg nivån på 1200 bostäder per år.

–Förskjutningen i tid ger oss bättre möjlighet att få in bra lösningar för miljö, klimat och natur i kommande Nacka stad. Vi vill skapa en bra och trivsam stad där människor trivs. Vi vill se blandade stadskvarter, god gestaltning, klassiska hus, stadsliv och smarta lösningar på morgondagens utmaningar, säger Hans Peters (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.