NACKA KOMMUN BEHÖVER KÄNNA TILL TRAFIKVERKETS KRISPLAN FÖR SKURUBRON!

Förra veckan ställde vi i Centerpartiet Nacka krav på Trafikverket gällande Skurubron.

Vi framförde att det krävs en tydlig plan B för alternativa lösningar om bron skulle skadas och inte kunna användas under en längre period.
Trafikverket har idag bekräftat att de har tillgång till en sådan plan, men den är tydligen hemlig. Att Trafikverket håller på hemlig information som inte kommunen känner till låter inte alls bra.

–Det bor ungefär 90 000 människor på Ormingelandet och i Värmdö. Redan efter ett par dygn skulle de kommunala verksamheterna drabbas om Skurubron skadades. Vi behöver arbeta tillsammans med Trafikverket så att ansvariga tjänstemän och den politiska ledningen i kommunen har en gemensam bild och gemensamt kan arbeta efter en plan B om så skulle krävas, säger Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden.