NU TAR VI TAG I AVFALLSDUMPNINGEN!

I december krävde Centerpartiet i Nacka tillsammans med övriga Allianspartier krafttag mot den olagliga avfallsdumpningen.

I natur- och trafiknämnden i tisdags 18 februari klubbades en handlingsplan för att komma till rätta med problemet.

–Den olovliga avfallsdumpningen vid återvinningsstationerna ger inte bara ett otrevligt och otryggt intryck runt återvinningsstationerna, det är också miljömässigt ohållbart. Sopor och avfall kan flyga långa sträckor från stationerna, råttor och fåglar drar runt skräpet, särskilt om det innehåller matavfall vilket inte är ovanligt. Genom konkreta åtgärder i samarbete med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) försöker vi nu ta tag i detta problem för att minska dumpingen, säger Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden.

Åtgärderna som bestämdes igår:

Föra dialog med FTI om att sätta upp attrappkameror på flera stationer
I dialog med FTI ta fram en handlingsplan för upprustning av de stationer som är
mest drabbade
Öka samarbetet mellan FTI och kommunen och på så sätt snabba upp städningen
av dumpningar utanför stationerna.
Regelbundna möten med alla involverade om åtgärder för att förhindra och
åtgärda dumpning.
Förbättra belysningen vid stationer som ligger mörkt till.
Att vid de stationer där mer omfattande dumpning skett, sätta upp skyltar med information om var återvinningscentralerna finns.