142,7 MILJONER EXTRA TILL NACKA!

Som följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med L och regeringen kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn.

Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor. Det totala tillskottet till regioner och kommuner landar för 2020 på sammanlagt 20 miljarder kronor. Dessutom höjs de generella bidragen permanent med 12,5 miljarder från och med 2021.

För Nacka kommun innebär tillskottet 142,7 miljoner kronor och för region Stockholm innebär tillskottet 1,8 miljarder kronor för året 2020.

- För oss i Nacka, och för alla kommuner och regioner är förstärkningen naturligtvis mycket välkommen. Nu får vi täckning för de merkostander som Coronakrisen fört med sig och de skattebortfall som blir ett faktum för kommunen när arbetslösheten ökar på grund av fallet i ekonomin. När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa växer krisen till alla delar av samhället, och vi behöver jobba på flera fronter. Först och främst måste vi se till människors hälsa, men också till andra samhällsfunktioner. Det säger Hans Peters, kommunalråd, (C) i Nacka.

Läs mer om satsningen här:
https://www.centerpartiet.se/…/2020-04-02-17-nya-miljarder-…