SPORTCENTRUM I MYRSJÖ BLIR NU VERKLIGHET!

Igår fattade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att tillstyrka detaljplanen för Myrsjö sportcentrum. Detaljplanen möjliggör byggstart redan till slutet av 2020.

Detaljplanen omfattar ett cirka 4,7 hektar stort område intill Myrsjöskolan. Sportcentrumet kommer på ett varsamt sätt att ansluta till det planerade naturreservatet i Rensättra med stigar och entréer ut i skogen vilket skapar en plats för både anläggningsidrott och utomhusidrott. För Centerpartiet är det viktigt att möjliggöra goda möjligheter till idrott samtidigt som vi skapar bra entréer till våra naturreservat.

Det känns riktigt bra att vi äntligen är i mål med den här detaljplanen. Den är efterlängtad då den möjliggör utbyggnad av viktiga idrottsanläggningar i Boo. Vi har försökt göra detaljplanen så flexibel som det bara går för att möjliggöra så mycket idrott som möjligt på ytan, säger Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

-För Centerpartiet är det viktigt att det finns en bred idrott i Nacka. Det är därför extra glädjande besked som vi nu kan ge våra Nackabor, att det blir ett nytt sportcentrum i Myrsjö, då detaljplanen antogs igår. Sportcentrumet kommer få en stor betydelse för Nackas idrottare, kommenterar Ylva Hedman (C), ledamot i fritidsnämnden.

Läs handlingarna om sportcentrumet här: https://handlingar.nacka.se/…/03_a_plan_tillstyrkan_Myrsjö_…

Läs mer om Centerpartiets idrottspolitik i Nacka här: https://www.centerpartiet.se/…/mojliggor-mer-idrottsverksam…