UTVÄRDERINGEN AV WALL STREET VISAR ETT POSITIVT RESULTAT!

Idag presenterades en utvärdering av Wall Street Nacka vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte.

Utvärderingen visar på ett positivt resultat, då totalt 20 nya, högkvalitativa konstverk pryder nu Nackas ytor och muralmålningsfestivalen satte Nacka kommun på den kulturella kartan. Wall Street Nacka bidrog till att Nackas tråkiga ytor förvandlades till färgstarka, tryggare och inbjudande platser.

—Jag tycker att det är väldigt roligt att Wall Street fick ett sådant positivt genomslag. Konstverken har bidragit till tryggare platser och bättre stämning runt om i kommunen. Vi i Centerpartiet ser dock även utvecklingsområden såsom en ännu tydligare kommunikation med nackaborna, säger Hans Peters (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

FAKTA:
➡️Projektet hade en budget på drygt 5 miljoner kronor vilket fördelades jämt mellan kommunen och näringslivet.
➡️Nackaborna fick under processens gång rösta för vilka konstnärer de uppskattade mest och därmed fick delta i processen.
➡️Även barn fick möjlighet att påverka vissa konstverk genom en dialog med konstnären.

Läs utvärderingen här: https://handlingar.nacka.se/…/09b_Bilaga_Rapporten_Utvärder…