CENTERPARTIET SÄGER NEJ TILL SOCIALDEMOKRATERNAS BEGRÄNSNINGAR AV VALFRIHETEN!

Finansdepartementet har låtit utreda hur kommuner kan främja idéburet deltagande i välfärden. Utredningen syftar till att organisationer som befinner sig mellan offentlig och privat sektor såsom ideella föreningar, stiftelser eller trossamfund med mera, ska få försteg gentemot vinstdrivande företag.

Idag klubbade kommunstyrelsen ett remissvar till Finansdepartementets utredning. Kommunen är positiv till att idéburna aktörer deltar i välfärden och vill självfallet möjliggöra en likvärdig konkurrens mellan idéburna, offentliga och privata aktörer. Däremot står kommunen med Centerpartiet i spetsen fast vid att inga aktörer ska favoriseras eller särbehandlas när det kommer till medborgarnas välfärd. Vinnaren av en upphandling ska alltid avgöras på kompetens och kvalité istället för organisationsform.

–Vi i Centerpartiet avstryker förslaget om att ge idéburna organisationer orättvis konkurrenskraft vid upphandlingar. Det kan i slutändan leda till att medborgarna går miste om kvalitativa tjänster till låg kostnad. I och med Nackas kundval möjliggör vi för både företag och ideella organisationer att bli valbara för välfärdstjänster av Nackaborna, säger Hans Peters (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Läs hela ärendet här inklusive Centerpartiet Nackas protokollsanteckning: https://handlingar.nacka.se/…/32a_Protokollsutdrag_KSAU_202…pdf