NU BÖRJAR VI MED EGEN CORONATESTNING I NACKA!

För att skydda våra äldre och andra riskgrupper så vill nu Nacka starta egen testning av kommunens personal samt anställda inom privat omsorg. I uppdraget som Alliansen ger till Stadsledningskontoret ingår att testa både för nuvarande och tidigare smitta, så kallade antikroppstester.

—Sverige har tyvärr ännu ingen storskalig testning för coronavirus och det är av högsta prioritet att komma igång med det för att minska smittspridningen och påskynda återgången till ett mer normalt liv. Vi har inte råd att invänta den nationella insatsen och vill därför påbörja egen testverksamhet. Som arbetsgivare ger det oss både möjligheten att bedriva vår verksamhet säkrare inom omsorgen, men även bättre förutsättningar att återgå till ett mer normalt läge för våra andra verksamheter, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

—En utökad testtagning är av stort värde för den enskilde medarbetaren och centralt för att säkra personalförsörjningen inom omsorgen. Vi måste med kraft minska smittspridningen bland äldre och då är ökad testning av både smitta och immunitet viktig. Den isolering som våra äldre lever med är självklart mycket påfrestande och bör göras så kort som möjligt, säger Karin Teljstedt (KD), kommunalråd.

—På nationell nivå är Sverige sent ute med tester, jämfört med många andra länder. Därför tar vi i Nacka tag i detta och inleder testning av all vår kommunanställda personal och sådan personal som är anställd av företag som arbetar på uppdrag åt kommunen. Vård- och omsorgspersonal har prioritet. Vi behöver veta mer kring smittans utbreddhet och hur många som kan vara immuna, säger Hans Peters (C), kommunalråd.

—Det är av största vikt att vi får igång testandet för Covid 19 inom hemtjänst och omsorg. Det är ett viktigt led i att skydda våra sköra och utsatta, säger Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd.