CENTERPARTIET STÅR FAST VID VÅRT NEJ TILL STENKROSSEN!

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förbjöd Skanska att etablera en stenkross i Gunviken förra året. Skanska har överklagat beslutet och frågan ska nu avgöras i Mark- och miljödomstolen. Centerpartiet står fast vid vårt tidigare beslut om att Gungviken är en olämplig plats för en stenkross och vill att domstolen fastställer nämndens förbud.

–Jag har full förståelse för att det är svårt att hitta lämpliga platser för stenkrossar i Stockholmsregionen. Den svårigheten står dock inte över att en plats måste vara lämplig för en sådan verksamhet. Gungviken är utifrån bestämmelserna i miljöbalken inte lämplig för krossverksamhet vilket gör att vi fortsatt vill se ett förbud för stenkrossen där, säger Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.