INRÄTTA 4 FRAMTIDSFONDER I NACKA!

Det ekonomiska resultatet för 2020 ser ut att bli det bästa någonsin för Nacka kommun, nästan 300 miljoner bättre än budget. Prognosen pekar på att årets resultat blir 776 miljoner kronor.

Orsakerna till detta är många. Egen återhållsamhet och resultat av effektiviseringar är en stor del, nämnderna redovisar exempelvis överskott på mer än 150 miljoner kronor. Att staten tog över sjuklönekostnaderna under den mest intensiva coronaperioden och ökade statsbidrag för att kompensera bortfall av skatteintäkter bidrar också. Vi anser att en del av resultatet från 2020 bör kunna avsättas för insatser kommande år. En preliminär bedömning utifrån dagens prognoser visar att vi bör kunna avsätta ca 125 miljoner kronor för detta genom fyra särskilda framtidsfonder.

–Med Miljö- och klimatfonden får vi muskler att genomföra lokala insatser för en bättre närmiljö och ta vår del av ansvaret för klimatet. Fonden kommer kunna användas för att restaurera våra sjöar, anlägga laddstolpar, inrätta naturreservat och underlätta för båtpendling, säger Hans Peters (C), kommunalråd och ordförande i Natur- och trafiknämnden.