nej eva nordmark, det är inte orimligt att nacka sänker skatten!

I tisdags 24/11 skrev arbetsmarknadsministern, och Nackabon, Eva Nordmark, ett kritiskt inlägg om att skatten sänks i Nacka nästa år.

Hon kallar den fullständigt ansvarslös då den inte ”går till välfärdssatsningarna som statsbidragen var ämnade åt” och vädjar till Nackas medborgare att i stället lyssna på Socialdemokraternas oppositionsråd.

Här bemöter vårt kommunalråd Hans Peters (C) kritiken:

- För det första så använder den socialdemokratiska regeringen ett större reformutrymme i sin statliga budget åt skattesänkningar än vad Nacka kommun använder sitt reformutrymme till. Arbetsmarknadsministern verkar tycka att det är okej med skattesänkningar på statlig nivå men inte på kommunal nivå. Eller så är sänkt skatt bra om S genomför den men dåligt om Alliansen gör det? S-styrda grannkommunen Tyresö sänker ju skatten lika mycket som Nacka.

- För det andra så har arbetsmarknadsministern missat att Alliansen använder de statliga anslagen direkt till välfärden. Inte minst gäller det äldreomsorgen, hemtjänsten, förskolan och skolan. Dessutom lägger Alliansen till hela 95 miljoner kronor av egna medel till välfärden. Vår skattesänkning har vi finansierat själva genom kloka beslut , effektiv verksamhet, låga skulder och därmed låga räntekostnader.

- För det tredje motiverar Socialdemokraterna sina skattesänkningar med att de vill stimulera ekonomin, men att vilja stimulera ekonomin är tydligen inte okej i en kommun. Å andra sidan kanske den högavlönade ministern inte tycker att skattesänkningen är nödvändig för henne, men för människor med låga inkomster och små marginaler kan en skattesänkning verkligen vara avgörande i den privata ekonomin. -

För det fjärde betalar Nacka kommun många miljoner in till staten i form av skatteutjämning som sedan delas ut till andra kommuner runt om i landet.