NYA GATAN I NACKA!

Miljö-och stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte tidigare i oktober detaljplaneförslaget för Elverkshuset, ett område som ska bli en del av Nya gatan i Nacka. Idag beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att gå vidare med förslaget som förväntas antas på kommunfullmäktige den 14 december.

Området, som föreslås att innehålla två kvarter med tät stadsbebyggelse i 5-10 våningar, kommer att rymma totalt 550-600 hyresrätter och cirka 2000 kvadratmeter för olika verksamheter. Det här är ett viktigt steg för att skapa det naturbana Centrala Nacka med kvalitativ bebyggelse, attraktiva utemiljöer och en blandning av olika boendeformer.

”Det är glädjande att vi äntligen är i mål med den här detaljplanen som vi jobbat med under flera år. Den nya bebyggelsen blir en viktig pusselbit i skapandet av det naturbana och stadsmässiga centrala Nacka. Här kommer både nya och nuvarande Nackabor kunna njuta av pulsen som staden erbjuder samtidigt som naturen bara är ett stenkast bort.” säger Johan Krogh (1:e vice ordförande i miljö-och stadsbyggnadsnämnden).