IDROTTANDE BARN ÄR INTE INDUSTRIBULLER!

Mark- och miljööverdomstolen har äntligen beslutat att rop och skratt från idrottande barn inte är att likställa med industribuller.

Sedan tidigare har lägre rättsliga instanser slagit fast att idrotten vid Boovallen i Nacka skulle begränsas då ljudnivåerna varit för höga. De besluten grundade sig på att ljud från idrottande barn var att likställa med industribuller och för att idrottandet skulle få fortsätta skulle höga och dyra bullerskydd behöva byggas. Det har högsta instans nu sagt NEJ till. Domstolen konstaterar att barns idrottande är ett starkt allmänintresse och att idrottsplatser måste få finnas i närheten av bostäder. Centerpartiet välkomnar domen, inte minst för att det är en stor seger för idrotten och föreningslivet i Sverige.

- Det här är en glädjande dom för alla som idrottar och rör sig i Nacka. Nu kan vi blicka framåt och slippa oroa oss för ytterligare inskränkningar av barns idrottande. Domstolen går helt på kommunens linje om att bullerskydd inte är en rimlig åtgärd för att minska ljudet från idrottsanläggningarna. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla tjänstepersoner som jobbat stenhårt i frågan och till slut fått med sig mark- och miljööverdomstolen på Nackas linje, säger Johan Krogh (C) 1:e vice ordförande i miljö-och stadsbyggnadsnämnden.

- Denna fråga har väckt debatt i hela idrottsverige. Den nya domen kan påverka hur vi bedömer ljud i tätbebyggda områden. Detta är otroligt positivt för alla fotbolls-och idrottsanläggningar där ute i landet, säger Ylva Hedman (C) ledamot i fritidsnämnden.