NACKABORNA NÖJDA MED DIGITALISERAD BYGGLOVSPROCESS

Tack vare Nackas nya e-tjänst för bygglov hanteras nästa alla bygglov digitalt.

Sedan Nacka införde e-tjänsten 2019 har andelen digitala bygglov ökat från 2 % till 98 %. Den digitaliserade bygglovsprocessen gör att Nackaborna får sina beslut snabbare samtidigt som kostnaderna blir lägre. Kundnöjdheten har ökat med 20 % sedan den nya e-tjänsten infördes och ligger nu i topp bland Nackas jämförelsekommuner.

–Vi har under flera år prioriterat digitaliseringsarbetet och nu ser vi resultatet. Sveriges komplicerade regelverk för att bygga gör det många gånger svårt för Nackas invånare när de ska söka bygglov. Med den här e-tjänsten gör vi från kommunens sida vad vi kan för att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att söka bygglov. Digitaliseringsarbetet tar inte slut här utan nu fortsätter vi arbetet med en ännu snabbare och enklare bygglovsprocess med ännu nöjdare Nackabor, säger Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.