NU UTREDS EN NY RIDSKOLA I NACKA!

Tack vare Centerpartiet Nackas politikerinitiativ i fritidsnämnden utreds nu möjligheten för en tredje ridskola förslagsvis i Älta.

I utredningen ska det även ingå att undersöka på vilka olika sätt ridanläggningar kan finansieras, hur verksamhet vid anläggningen kan bedrivas och vem eller vilka möjliga typer av driftsaktörer som kan identifieras.

–Ridsport och ridskoleverksamhet är viktigt för många barn i Nacka, inte minst unga tjejer. Jag är väldigt glad för att en utredning nu kan genomföras så att fler får möjlighet att börja på ridskola. Forskning visar dessutom att ridsporten har positiva effekter på den psykiska ohälsan och kan förbättra tillvaron för individer med funktionshinder. Fler ridskolemöjligheter kan därmed innebära en lyft för alla Nackabor, säger Ylva Hedman (C), ledamot i fritidsnämnden.

- Det är viktigt att beslut kring idrottsverksamhet grundar sig i utredningar som även tar upp den ekonomiska aspekten. Förhoppningsvis resulterar tjänstemännens utredning i att vi kan fatta välavvägda beslut som både beaktar ekonomin och ungdomars vilja till att rida, tillägger Hans Peters (C), kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.