TVÅ NYA 11-SPELARPLANER I RAMSMORA!

Alliansen anlägger två nya fotbollsplaner i Ramsmora (Boo) med tillhörande omklädningsrum och faciliteter!

Marken som är drygt 26 000 kvadratmeter, som fotbollsplanerna kommer att anläggas på, arrenderas till Nacka kommun av Boo Församling i 25 år och möjliggör en framtida investering i området. Efter ett långsiktigt arbete från alliansens sida att öka nackabornas tillgång till idrottsanläggningar har kapaciteten nu utökats kraftigt i Boo.

- Nu ökar kapaciteten i Boo rejält när det gäller möjligheterna att spela och träna fotboll. Det avlastar också andra fotbollsplaner och det gynnar hela kommunen. Det är mycket glädjande, säger Hans Peters, kommunalråd (C).

- Det här är ett positivt beslut för barn och ungdomsidrotten och dessutom ett hållbart ekonomiskt framsteg för församlingen. I arbetet som kommer så ska vi bevaka barnens önskemål om att området är tryggt och att det finns möjligheter till parkering, säger Marika Lindvall (C), ledamot i Boo kyrkoråd.

- Vi i Centerpartiet håller fast vid vårt och alliansens löfte om att utöka idrottskapaciteten i Nacka. Jag ser fram emot att få jobba med detta ärende i fritidsnämnden, säger Ylva Hedman (C), ledamot i fritidsnämnden i Nacka.