BÄTTRE CYKELVÄGAR!

Arbetet med Stockholms läns regionala cykelplan fortsätter. Natur och trafiknämnden i Nacka klubbade idag remissvaret till förslaget som ska ligga till grund för cykelplanen.

–Det är glädjande att den regionala cykelplanen nu uppdateras med tydliga mål och åtgärder. För oss i Centerpartiet har cykeln en självklar plats i den moderna människans vardag. För att vi ska kunna ställa om samhället till fosillfritt måste kommuner och regioner se till att cykeln blir ett ännu attraktivare transportmedel, säger Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden.