NU TAR FLER KOMMUNER EFTER NACKAS WALLSTREET!

Under 2019 genomfördes en medskapande internationell muralmålningsfestival, Wall Street Nacka.

Många uppmärksammade vår uppskattade festival som då ledde till att Nacka fick 20 fina målningar på stödmurar och husfasader. Det satte Nacka på kartan. Nu tar kommunen initiativet till ett utvecklat koncept med namnet Wall Street Stockholm. Den genomförs på länsnivå under 2022 med Nacka som samordnare och med stöd från region Stockholm, Stockholms stad och flera länskommuner. Kommunstyrelsen fattade i måndags beslut om att avsätta 5 mer till projektet.

–Det är såklart oerhört roligt att Nacka kan visa vägen och inspirera andra kommuner i Stockholm län. Wall Street var ett lyckat projekt under 2019 som uppskattades av både nackabor och turister. Genom offentlig konst har vi höjt Nackas attraktivitet och vårt koncept flyttar nu även upp på regional nivå säger Hans Peters (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.