ÖSTLIG FÖRBINDELSE BEHÖVS NU!

Idag presenterades infrastrukturpropositionen av regeringen.

Cirka 900 miljarder kronor föreslås för att bygga ut landets järnvägar, vägar och annan infrastruktur. Vi i Centerpartiet Nacka beklagar att inga pengar är avsatta för att bygga ut Östlig förbindelse för att svetsa samman norra och södra delarna av Stockholmsregionen.

–Östlig förbindelse är helt avgörande för att förbättra framkomligheten i Nacka. Det skulle förenkla resandet, minska köerna och vara en satsning för miljön i sin helhet. Snabbare resvägar minskar utsläppen och möjliggör ett miljövänligare resande för Nackaborna. Jag är besviken att regeringen inte prioriterar en Östlig förbindelse, säger Hans Peters (C), kommunalråd och natur- & trafiknämndens ordförande.