Centerpartiets politikerinitiativ blir till verklighet på Nackas skolor

Förra året lade Centerpartiet ett politikerinitiativ i utbildningsnämnden om att införa en utmärkelse för lärares extraordinära prestationer i både kommunala skolor och friskolor. Ett enkelt och icke-kostsamt sätt att skapa goda synergieffekter i Nackas skolverksamheter och lyfta våra pedagoger i Nacka. Utmärkelsen, som nu har blivit verklighet, kommer att delas ut årligen med start 2021 och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv.

Utmärkelsen kommer varje år utgå från olika aktuella teman. Årets teman är digitalisering och rörelse och kommer att delas ut i tre kategorier:

  • Årets lärspridare – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus uppdaterar och förädlar pedagogen sin kunskap och delar med sig till andra.
  • Årets lärinnovatör – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, lär pedagogen nytt och skaffar helt ny kunskap samt testar nya arbetssätt.
  • Årets lärteam – Med lärprocessen och barnet/eleven i fokus, utvecklar pedagogerna tillsammans nya arbetssätt, håller sig ständigt uppdaterade och delar med sig av sin kunskap till varandra.

- I alla yrken finns det de personer som gör det lilla extra inom sin verksamhet och det gäller inte minst olika lärare och förskolelärare som dagligen satsar på att förbättra skolverksamheten i Nacka. Vi i Centerpartiet anser att de lärare som kan tjäna som goda exempel genom sina extraordinära prestationer i Nacka behöver uppmärksammas och belönas, säger initiativtagaren Linnea Strömberg (C) ledamot i utbildningsnämnden.

Olika utmärkelser för att uppmärksamma särskilda projekt eller personer finns redan inom andra nämnder, som till exempel inom miljö-och stadsbyggnadsnämnden som ger en utmärkelse för hållbar stadsutveckling. Varför inte ha en utmärkelse som lyfter lärares extraordinära prestationer i Nacka? Vi i Centerpartiet är mycket nöjda över utfallet och hoppas att både elever och personal tar tillfället att nominera lärare till årets nya utmärkelse.

Klicka här om du vill läsa mer om utmärkelsen eller nominera en pedagog.