Centerpartiet fortsatt tredje största parti i Nacka församling efter kyrkovalet 2021

Söndagen den 19 september 2021 anordnades kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år, av Svenska kyrkan. I Nacka kommun var Centerpartiet en av de nomineringsgrupper som kandiderade i både Nacka och Boo församling. Valresultatet visar att Centerpartiet har fått fyra mandat i Nackas kyrkofullmäktige respektive tre mandat i Boos kyrkofullmäktige.

Centerpartiet har varit en av de nomineringsgrupper som deltagit i kyrkovalet ända sedan kyrkan skildes från staten år 2000. Under den senaste mandatperioden, som löpte mellan 2017 och 2021, har Centerpartiet haft fyra kyrkofullmäktigeledamöter i både Boo och Nacka församling. 2021 års kyrkoval som ägde rum under gårdagen visar nu att Centerpartiet backar med ett mandat i Boo församling men upprätthåller fyra mandat i Nacka. Ställningen som tredje största parti i Nacka församling och fjärde största parti i Boo församling står sig även under denna mandatperiod.

Vi vill tacka för ett otroligt fint engagemang under kyrkovalsrörelsen bland de som kandiderat för Centerpartiet till de olika församlingarna i Nacka kommun och även rikta ett stort tack till de som har röstat på Centerpartiet till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Under den kommande mandatperioden ser vi fram emot att arbeta för en öppen, grön och inkluderande folkkyrka i Boo och Nacka församling.