Fisksätra klassas som utsatt område, men vi ser lösningar

Vår tidigare anställda Réka Tolnai, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, och vår ersättare i kommunstyrelsen Olga Anikina har båda kopplingar till Fisksätra där de växte upp. Idag vill de uttala sig om lösningar och framtidstro efter att polisen klassat Fisksätra som ett utsatt område. Enligt polisen kännetecknas områdena av bland annat hög koncentration av kriminella, hot och våldshandlingar mot vittnen, brottsutsatta och anmälare, samt att polisen har svårt att fullfölja sitt arbete i området.

Fisksätra är en fantastisk plats med engagerade människor, föreningar och näringsidkare, men att området har stora utmaningar har blivit ännu mer tydligt idag.

Från kommunens håll vill Centerpartiet i Nacka lyfta förebyggande åtgärder, rättsväsendet, skolan och olika utvecklingsprojekt med syfte att göra Fisksätra attraktivare som tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för våra medborgare i Fisksätra.

- Jag har precis flyttat tillbaka till Fisksätra, och har bott här större delen av min uppväxt. Det här är en plats som är fylld av människor som engagerar sig i samhället på olika sätt. Vi ser olika lokalföreningar, idrotten, det välbesökta Folkets hus, nattvandrarna, den nya skolan Viktor Rydberg samt nya caféer och restauranger som tar plats i Fisksätra som utvecklas. Jag ser ofta den motsatta bilden av vad som beskrivs. Utmaningarna ska dock inte förringas. Sysselsättningsgraden är alldeles för låg och bidragstagandet för högt. Det socialdemokratiska arvet, med segregerade miljonprogramsområden, höga skatter för vanliga arbetare och få incitament till att gå från bidrag till jobb är något som både Centerpartiet på lokal och nationell nivå vill förändra, säger Olga Anikina (C) ersättare i kommunstyrelsen i Nacka.

- Skolan är som vi alla vet en nyckelfaktor för att ta sig ur utanförskap. Därför måste man våga se över nuvarande systemet och skapa en skola där inte bara elever som har rika föräldrar premieras. Ett exempel på det är att införa ett obligatoriskt aktivt skolval och ge stöd till föräldrar att fatta kloka beslut. Nacka är på god väg där varje förälder uppmanas att göra ett aktivt skolval och där utbildningsenheten jobbar med informationsinsatser gentemot föräldrar som inte gör ett aktivt skolval. Skolor med extra utmaningar ska fortsatt få mer resurser. Våga lägga pengar på socialtjänsten. Barn får inte nekas hjälp och desto längre tid en utredning tar desto svårare blir det. Se över satsningar som samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritids (SSPF) för att fånga upp barnen som är i riskzon. Att spara på socialtjänstens resurser är inte lönsamt för kommuner långsiktigt, säger Réka Tolnai, ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund.

Här är Centerpartiet Nackas förslag för ett tryggare Fisksätra och Nacka:
  1. Förebyggande insatser i skolan och förskolan är mycket viktigt. Socialtjänsten har här viktiga uppgifter i att fånga upp barn och unga som driver iväg åt fel håll. Ett utvecklat arbete med familjer i utsatta livssituationer är också nödvändigt. Bra förebyggande arbete kan kraftigt minska rekryteringen av unga människor till kriminella nätverk och grupper.
  2. Kommunen ska fortsätta säkerställa trygga, levande och attraktiva livsmiljöer för alla Nackabor. Ökad belysning, fler övervakningskameror, tryggare boendemiljöer och öppna gator är några av förslagen som kan förbättra säkerheten. Kameror med hög kvalitet på bild- och filmmaterial kan avskräcka personer ifrån att begå brott och förbättra bevisningsläget i domstol.
  3. Det behövs fler poliser ute på gator och torg. Utbildning av nya poliser pågår men det är statens ansvar att se till att polisen har resurser att förhindra brott eller ingripa mot brottslingar. C vill se högre löner för poliser och bättre arbetsvillkor.
  4. C har i riksdagen också drivit på för strängare straff för grova brott. Rättsväsendet måste få ökade resurser att snabba på utredningar och lagföra de skyldiga. Det behövs också ett förstärkt vittnesskydd och ett kronvittnessystem.
  5. Tillsammans med Alliansen i Nacka bygger vi och planerar för ett levande Fisksätra med ett inbjudande affärs- och näringsliv och med plats för nöjesliv av olika slag. Vi arbetar också för förnyelse och upprustningar av centrumanläggningar och nya bostäder i Fisksätra och Orminge centrum, där levande stadsmiljöer kan skapa ökad trygghet och attraktivitet. Nya stadsdelar ska byggas så man undviker mörka öde platser.
  6. Förebyggande insatser i skolan och förskolan är mycket viktigt. Socialtjänsten har här viktiga uppgifter i att fånga upp barn och unga som driver iväg åt fel håll. Ett utvecklat arbete med familjer i utsatta livssituationer är också nödvändigt. Bra förebyggande arbete kan kraftigt minska rekryteringen av unga människor till kriminella nätverk och grupper.
  7. C vill också att det ska råda noll-tolerans mot småbrottslighet, både för att få fast de personer som begår tyngre kriminalitet men också för att fånga upp personer tidigt i deras kriminella bana.