Nomineringskommitténs förslag till kommunvalsedeln 2022 och resultat från medlemsomröstningen

Nomineringskommittén i Centerpartiet Nacka har nu färdigställt arbetet med att ta fram kandidater till kommunfullmäktigevalet 2022. Kommitténs slutgiltiga förslag till kommunvalsedeln samt resultatet från medlemsomröstningen, som genomfördes mellan början av december och januari är länkade längre ner på denna sida.

Under hösten 2021 har nomineringskommittén genomfört ett gediget arbete med att samla in så mycket information som möjligt. Det har hållits en informationsträff, nomineringsrunda, medlemsomröstning, 15 intervjuer, och mycket mer. Med bakgrund i detta har kommittén tagit fram ett sammanvägt förslag där hänsyn har tagits till så många parametrar som det bara är möjligt, så som ålder, kön, bostadsort, ambitioner, erfarenhet och mycket mer.

Kommunvalsedeln kommer att fastställas under Centerpartiet Nackas års- och nomineringsstämma torsdagen den 10 februari, där möjligheten kommer att finnas för kretsens medlemmar att påverka ordningen av kandidater. Kallelsen till stämman skickades ut den 28 januari.

Klicka här för att läsa nomineringskommitténs förslag till kommunvalsedeln , 105.6 kB.

Klicka här för att läsa resultatet från medlemsomröstningen , 101.8 kB.