Nu stärker vi klimat- och miljöarbetet

Idag presenterar Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet en överenskommelse om begränsad samverkan under mandatperioden 2022-2026. Syftet är att fortsätta och stärka klimat- och miljöarbetet i Nacka kommun.

- Den här överenskommelsen möjliggör att vi kan fortsätta och stärka det offensiva klimat- och miljöarbete i Nacka som Centerpartiet och alliansen påbörjade 2014 och som är helt nödvändigt för att klara den klimatkris vi befinner oss i. Jag är också glad att vi genom överenskommelsen säkerställer att ytterkantspartierna hålls borta från avgörande inflytande i Nacka, säger Johan Krogh, Centerpartiet.

Partierna är överens om ett offensivt klimat- och miljöpaket som ska genomföras under mandatperioden. Bland annat ska kommunen satsa på fler solceller, renare sjöar, bättre cykelmöjligheter och mer rörelse för barn och unga.

- Ett ökat fokus på klimat och miljöarbete är viktigare än någonsin och det känns väldigt bra att vi i alliansen, tillsammans med Miljöpartiet, nu har en stark och stabil plan framåt, säger Emma Eide, Centerpartiet.

Överenskommelsen säkerställer ett stabilt styre i Nacka då att partierna är överens om att enbart rösta på sina egna budgetförslag i kommunfullmäktige. Det gör att alliansens budget kommer att få störst stöd. Utöver punkterna i denna överenskommelse är partierna fria att forma sin egen politik och rösta för den.

Läs hela pressmeddelandet här , 206.5 kB..