Alliansen i Nacka satsar på skolan och sänker skatten i budgeten ”Motståndskraft och framtidstro”

I den styrande Alliansens budgetförslag för Nacka 2024 finns både en rekordstor satsning på skolan och en skattesänkning med. Samtidigt förstärks arbetet för en grönare och tryggare kommun och reserverna för att möta oförutsedda händelser ökar.

Omvärlden är orolig och osäker med krig i närområdet, klimatförändringar, rekordinflation, höga räntor, byggkris och gängkriminalitet. I stället för att förbanna mörkret vill Alliansen tända ljus och visa vägen till en bättre framtid.

"Det här en budget som tydligt prioriterar en skola där alla barn ska få möjlighet att lyckas. I tider av osäkerhet och kriminalitet vet vi att en fungerande skola är avgörande för att vända utvecklingen. Vi fortsätter också att prioritera klimat- och miljöarbetet för ett grönt och fossilfritt Nacka", säger Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Fakta

Nacka kommuns budget omsluter ungefär 8 miljarder kronor. Det är fler nya invånare, som dessutom tjänar mer och betalar mer i skatt, som gör att det finns ett ekonomiskt utrymme på 445 miljoner kronor att fördela nästa år.

Alliansens budgetförslag innebär bl a följande:

  • Höjd skolpeng på grundskolan med 5,5%, jämfört med för ett år sedan
  • Höjd förskolecheck 5%
  • Höjd check för särskilt boende 5%
  • Höjd check för hemtjänsten 8% samt fördubbling av kvalitetsbonusen
  • Höjd check för kulturskolan 3,5%
  • Mer pengar till öppen kulturskola i Fisksätra, naturstädning, nya trygghetspunkter, snöröjning på fotbollsplaner, start av ett skolsocialt team, nya utkikstorn, arbete mot välfärdsbrottslighet och upprustning av skolgårdar
  • Större överskott och reserv för oförutsedda händelser
  • Sänkt skatt 10 öre

Länk till budgeten i sin helhet: Mål och budget 2024-2026 , 7 MB.