Hökmossbadet och Älgbostad. Samråd

Bild

Förra tisdagen fattade kommunstyrelsen i Nykvarn ett nytt beslut i följetongen om Hökmossbadet och Älgbostad. Denna gång gällde beslutet att bostadsplanerna för området ska skickas ut på samråd.

Med röstsiffrorna fem mot fyra beslutade man att samrådet ska ske under perioden mitten av december till mitten av januari. Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet yrkade på att samrådstiden skulle förlängas fram till maj 2018.

Från Centerpartiets håll ser vi flera orsaker till att få förlängd samrådstid.

För det första känns det märkligt att man planerar att förlägga samrådstiden över jul- och nyårshelgerna, då många Nykvarnsbor befinner sig på annan ort eller har fullt upp med andra bestyr – som att fira jul och nyår ...

Nyligen deltog vi förtroendevalda i en utbildningsdag om innehållet i ”Barnkonventionen”. Ett av syftena med dagen var att vi skulle göras uppmärksamma på att även barn och ungdomar skulle uppmuntras till att komma med synpunkter i för dem angelägna frågor. Området kring Hökmossbadet är utan tvekan en sådan fråga. Det rimmar därför dåligt att samrådsperioden sammanfaller med jullovet.

Majoritetspartierna Nykvarnspartiet och Moderaterna har nu vid två tillfällen med minsta möjliga marginal röstat igenom nej till folkomröstning och nej till förlängd samrådstid. Hur kommer det sig att det är så bråttom med just detta byggprojekt, när man låtit andra projekt (läs Gamla IP) dras i ”långbänk”. Det finns ett uttryck som heter ”här ligger en hund begraven”, i det här fallet känns det som om det ligger ”en hel kennel begraven”.

I Nykvarns kommunfullmäktige finns sju partier representerade, fem av partierna har på olika sätt ställt sig tveksamma eller negativa till majoritetspartiernas utbyggnadsplaner. Att i det läget forcera fram beslut känns som dålig tajming och minskar möjligheten för att nå en bred uppgörelse i frågan.

Det är nu vår förhoppning att man från majoritetens sida tänker till ytterligare en gång. Nykvarnspartiet brukar hävda att man alltid har Nykvarnsbornas bästa för ögonen och då vore det klädsamt om man lät så många röster som möjligt komma till tals. Detta görs i det här fallet bäst genom att förlänga samrådstiden.

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Nykvarn

Börje Karlsson (C)
Kerstin Eriksson (C)
Lennart Ygstedt (C)
Johan Grenfeldt (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.