Nu har Centern ett eget förslag – utan bostäder, Hökmossbadet

Bild

12 maj 2016 LT - Nu går Centern i Nykvarn på offensiven för att stoppa bostadsbyggandet vid Hökmossbadet. Partiet har tagit fram ett eget förslag för badet och området intill. LT kan i dag visa ytterligare ett inlägg i debatten om populära Hökmossbadet och området runt gården Älgbostad.

Centern i Nykvarn är helt emot bostäder där och har tagit fram ett eget förslag – ett motförslag till den skiss från kommunala Nykvarnsbostäder (Nybo) som ligger till grund för arbetet med att ta fram en detaljplan.

På Nybos skiss, ritad av arkitekten Kjell Forshed, finns ett friluftsområde och ett större bad. Men också 70-talet bostäder – varav cirka 20 i form av ett äldreboende 100–200 meter från sjön Yngern.

Centerns alternativ är helt fritt från bostäder och badet är ännu lite större.
– Jag tror att det här är vad Nykvarnsborna vill ha, eller jag vet att det är så, säger gruppledare Börje Karlsson.

Han är glad att kunna tala fritt nu när partiet inte längre är en del av den styrande majoriteten.
– Det är skönt. Vi kan göra så som vi vill. Vi har fått en frihet som vi inte hade förut, säger han.

Mellan Karlslundsvägen och gården Älgbostad vill Centern att ett större växthus byggs och att trädgårdsodlingar anläggs. Där skulle funktionshindrade från kommunens dagliga verksamhet kunna jobba.

Gårdens bostadshus kan bli restaurang och ladan vandrarhem. I nya mindre hus kan det bli kurs- och föreningslokaler. Största delen av området lämnas dock obebyggt, som park och lekytor.
– Kommunen köpte marken för att utveckla friluftsområdet. Meningen var inte att det skulle bli bostäder

Ett argument för bostäder, från Nykvarnspartiet och Moderaterna, har varit att kommunen då får tillbaka de sju miljoner kronor som marken köptes för, och kanske lite extra som kan satsas på badet.

Börje Karlsson tycker ändå att det är viktigare att bevara området än att få in några miljoner.
– Visst kostar vårt förslag, men det måste få göra det. Jag tror att vi får tillbaka mycket i form av friska och belåtna invånare i Nykvarn, säger han.

Många nya bostäder är på gång i kommunen, runt 300 bara i centrum och totalt över 1 300 fram till 2021.– Därmed krävs också rejäla rekreationsområden, säger Börje Karlsson.

Han tror att Centerns förslag kan vinna sympatier också inom andra partier, även Nykvarnspartiet och Moderaterna.

För några år sedan presenterade Miljöpartiet dessutom ett förslag för Hökmossbadet som påminner om Centerns, och som Börje Karlsson har hyllat.

– Jag samarbetar gärna med Miljöpartiet i den här frågan. Jag tror att vi är ganska överens, säger han.

Artikel ur LT från den 12 maj 2016.
Mathias Jonsson, journalist

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.