Utebliven folkomröstning

Bild

I LT skriver Leonardo Horvat under rubriken ”Domen om Hökmossen väcker ännu fler frågor”. Förvisso så och bra att frågan lever och inte glöms bort.

Vi tillsammans med Miljöpartiet utgör förvisso de få undantag som nämns i artikeln. Eftersom vi hela tiden motsatt oss den kraftiga exploateringen i området var det självklart för oss att stå fast vid kravet på folkomröstning. Dock skall i ärlighetens namn påpekas att Socialdemokraterna efter att folkomröstningsyrkandet avslagits inkom med ett tilläggsyrkande, vilket innebar förslag att hålla en folkomröstning i samband med valet till kommunfullmäktige 2018. Innehållet i tilläggsyrkandet var följande röstningsalternativ:

  1. Bebyggelse på 8-10 tomter efter Karlslundsvägen
  2. Nej till all bostadsbebyggelse vid Älgbostad
  3. Bebyggelse enligt framtagen plan med utökat förfarande i planärendet

Även detta yrkande avslogs av den sittande majoriteten (Moderaterna och Nykvarnspartiet) med röstsiffrorna 16-14. Övriga partier (S,C,MP,L och SD) röstade för tilläggsyrkandet. Rätt skall vara rätt, ansvaret för utebliven folkomröstning vilar alltså på den sittande majoriteten (M och Np).

Nykvarnscenterns fullmäktigegrupp

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.