Laddstolpar för elbilar

Bild

Motion till kommunfullmäktige
Centerpartiet Nykvarn

Många människor behöver bilen för att kunna hämta på förskolan, åka till vårdcentralen eller ta sig till jobbet. Vi vill att de ska göra det miljövänligt. Därför föreslår Centerpartiet en grön bilbonus för den som köper en miljövänlig bil. Vi vill se en miljöpolitik som fungerar med livspusslet. Idag är transportsektorn en av de största miljöbovarna. Vårt förslag i innebär att den som väljer en elbil får 100 000 kronor i rabatt.

För att klara av att fler köper en elbil så kommer det att behövas fler laddstolpar. Centerpartiet föreslår därför att kommunen bygger upp laddstolpar som en viktig del för att bli mer miljövänliga och få till att det finns möjligheter att ladda sin bil i hela landet.

Elbilsförsäljning går snabbt framåt men idag är det få platser som har bra med laddmöjligheter. Om man tittar på de sammanställningar som gjorts finns flest ladd-stolpar i Stockholm, Västra Götaland och Jämtland. Övriga landet har inte kommit riktigt lika långt.

Jag och Centerpartiet i Nykvarns kommun föreslår därför kommunfullmäktige besluta
-Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på vart ladd-stolpar kan byggas runt om i vår kommun.
-Att ta fram förslag på finansiering.

Börje Karlsson Centerpartiet

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.