Partipolitik i kyrkan?

Bild

Debatt: Partipolitik i kyrkan?

Inför årets kyrkoval har vi inom Centerns nomineringsgrupp till skillnad från så kallade oberoende listor beskyllts för att ha dragit in partipolitik i kyrkan. Detta har skett i så väl Kyrkans Tidning som i lokala media. Vi vill därför här redovisa de programpunkter som vi går till val på här i Nykvarn.

En öppen och demokratisk folkkyrka för Nykvarnsbor i alla åldrar.
En fortsatt välordnad ekonomi.
Vara en attraktiv arbetsgivare.
Ett fungerande gudstjänstliv i våra tre kyrkor.
Utveckla församlingens miljöarbete.
Utveckla konfirmandarbetet.
erbjuda ett varierat musikutbud.
Fortsatt välskötta kyrkogårdar.
Välskötta fastigheter.
Utveckla Kafé Änglagott.
Värna den finskspråkiga verksamheten.

Att detta på något sätt skulle vara partipolitik faller givetvis på sin egen orimlighet. Då vi inom vår nomineringsgrupp har folkrörelserötter har det under alla år vara naturligt att engagera oss i det lokala församlingsarbetet. När vi går till kyrkoval gör vi det med personligt engagemang som grund. Vi kan också konstatera att ett antal kandidater på "oberoende" och samlingslistor i likhet med några i vår nomineringsgrupp innehar kommunpolitiska förtroendeuppdrag.

Lennart Ygstedt
gruppledare för Kyrkcentern i Nykvarn
och ordförande för kyrkorådet i Turinge-Taxinge församling

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.