Planprioritering - Bostäder

Bild

Förhastat om Bruksgatan skriver Leif Zetterberg i en insändare i LT. Vi är benägna att hålla med Zetterberg, särskilt som vi under den temadag för ”seniorer” som nyligen hölls av samhällsbyggnadschefen Bengt Andersson fick veta att kommunen i dagsläget har 26 planarbeten i gång, något som han själv tyckte var i mesta laget.

Att i det läget hasta fram ytterligare en känns panikartat. Man undrar varför? Hade man haft lite mer ”is i magen” hade det funnits gott om tid att ta fram en genomförandeplan för hela området, något som vi som förtroendevalda till såväl kommun- som kyrkofullmäktige hade välkomnat. Vi finner det mycket märkligt att ibland måste planärendena arbetas fram blixtsnabbt (Bruksgatan och Älgbostad) medan andra planer har en förmåga att ta oändligt lång tid.

Vi vill här nämna planarbetet med Gamla IP. Redan inför kommunvalet 2010 drev vi från Centerpartiet och även Nykvarnspartiet frågan om byggnation av seniorbostäder på IP. När valet var över resulterade detta förslag i att det hela fastnade i en markanvisningstävlan, vilket inneburit att det efter sex års ”malande” har ännu inga bostäder kommit på plats. Om man redan 2011 hade kommit på den ”ljusa idén” att låta det egna bostadsbolaget, Nykvarnsbostäder bygga dessa hade vi idag haft bostäder på plats och inte en förfallen före detta idrottsplats, där enligt uppgift portalen är i så uselt skick att den behöver rivas.

Inför kommunvalet 2014 ingick det återigen i våra högst prioriterade mål: Seniorbostäder på Gamla IP. Det senaste vi hört är att HSB nu planerar att bygga bostäder på platsen och det är vår förhoppning att detta sker i närtid. Problemet är dock att inte alltför många Nykvarnsbor är medlemmar i HSB och således inte har någon framskjuten placering i HSB:s kö.

Vi har givetvis inte något emot nya Nykvarnsbor, men vi har vissa funderingar över hur planprioriteringsarbetet går till, något vi inte någonsin haft insyn i då detta under alltför många år i likhet med mycket annat hanterats av kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU.

Börje Karlsson
gruppledare för Centerpartiet i Nykvarn

Lennart Ygstedt
vice ordförande för Centerpartiet i Nykvarn

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.