Pappa och två barn plockar skräp vid vattnet

TRYGGT ATT BLI ÄLDRE I SALEM

"Vi seniorer är olika. Det som förenar oss är livserfarenhet. Det behövs en politik som ser både individen och våra gemensamma utmaningar – och på våra gemensamma möjligheter att fortsatt bidra till Sveriges bästa."

En stor och växande andel av Sveriges befolkning är seniorer. År 2050 beräknas antalet 85-åringar och äldre fördubblas jämfört med idag.

På flera sätt har seniorer det bättre om man jämför med tidigare generationer. Många känner sig friskare och är mer aktiva än förr. Seniorers livserfarenhet och kompetens är en stor tillgång för samhället och arbetslivet, och gör att man i många fall vill arbeta längre. Samtidigt finns det mycket som behöver bli bättre.

Idag lever många äldre – inte minst ensamstående kvinnor – i ekonomisk utsatthet till följd av låga pensioner. En ofrivillig ensamhet är också ett allvarligt problem, vilket förvärrades under pandemin. Det behövs en nära och mer tillgänglig vård och äldreomsorg, fler förebyggande hälsoinsatser för äldre, en tryggare vardag, bättre stöd för den som vårdar en anhörig, möjligheter att arbeta även efter 65 år och fler bostäder för äldre.

Salem är idag ledande i länet på små personalgrupper i hemtjänsten. Mindre personalgrupper per brukare var ett vallöfte från Centerpartiet 2018.

Centerpartiet vill:

  • Satsa på det förebyggande arbetet för ett friskt och aktivt liv och åldrande
  • Motverka ensamhet och underlätta för äldre att skapa nätverk inom kommunen
  • Undersöka möjligheten att bygga boenden för äldre som inte har behov av särskilt boende men som har behov av gemenskap, service, tillsyn och omsorg – så kallade trygghetsboenden
  • Säkerställa att kommunen bibehåller små personalgrupper inom äldreomsorgen.
  • Utöka antalet korttidsplatser för att underlätta för anhöriga som behöver avlastning
  • Fortsätta med arbetet att införa modern teknik för ökad trygghet som till exempel nattsensorer, blåtandslås med mera.

Centerpartiet har tagit fram ett seniormanifest. Läs det här (pdf)! , 9 MB.

Håller du med?

Bli medlem i Centerpartiet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.