Pappa och två barn plockar skräp vid vattnet

ETT TRYGGT OCH LEVANDE SALEM FÖR ALLA

Tillit mellan människor skapar trygghet. Att människor känner delaktighet i samhället och att vi bygger ett samhälle där människor med olika bakgrund skapar gemenskap. Ett tryggt Salem är ett Salem där varje elev får lyckas i skolan och alla har en meningsfull pch aktiv fritid. Det är också ett Salem med upplysta, trivsamma och välskötta utemiljöer och ett gott samarbete mellan polis, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet och närliggande kommuner.

Det är viktigt med både långsiktigt förebyggande arbete och möjlighet till snabba insatser.

Centerpartiet vill

 • Fortsätta främja nattvandring och andra trygghetsskapande initiativ
 • Öka samarbetet mellan polis, skola, socialtjänst, fritidsgård, föreningsliv och civilsamhälle – och närliggande kommuner.
 • Arbeta mer aktivt med platssamverkan där det är möjligt.

En meningsfull och aktiv fritid

Det nya Medborgarhuset som ska byggas i Salem Centrum ska vara en kreativ hub för alla invånare – fylld med kommunservice, samverkan, kultur och mötesplatser. Vi ser gärna bredare service i bibliotekets lokaler vilket även möjliggör utökade öppettider.

Kulturskolan har fått sänkt avgift (ett vallöfte från 2018!) och vi har ökat stödet till våra lokala föreningar. Nu vill vi satsa på ett bredare utbud och en lägre tröskel för att prova nya aktiviteter.

Vi har under vår tid i Salems styre tillsammans i alliansen anpassat exempelvis utegym, Möllebadet och Garnuddens naturreservat till personer med funktionsvariationer för att alla ska kunna ta del av naturen. Tillgängligheten ska alltid beaktas!

 • Skapa mötesplatser för unga, både i Salem och Rönninge, gärna med extern utförare som är proffs på ungdomsverksamhet
 • Verka för ett aktivitetscenter för äldre
 • Utveckla samverkan med föreningarna för prova-på-aktiviteter
 • Skapa en Fritidsportal för att alla lätt ska hitta de aktiviteter som erbjuds
 • Verka för fler lokaler för scen-, konst- och fritidsaktiviteter, och planera för spontanidrottsytor, när detaljplaner tas fram

Trivsamma utemiljöer

Skötseln av grönområdena ska förbättras genom god planering och vi vill se mindre skräp i våra parker. Salem ska vara inspirerande att komma hem till.

 • Bevara och utveckla levande grönområden med till exempel grillplatser och odlingsmöjligheter
 • Bygga fler utegym
 • I samverkan med grannkommunen ordna belysning längs vägen från Uttran till Möllebadet
 • Ta krafttag mot skadedjur vid återvinningsstationerna
Upplyst plats med bänkar och bord i Skönviksparken vid sjön Flaten i rönninge.

Upplysta och trivsamma utemiljöer bidrar till ett tryggt och levande Salem. Här vid Skönviksparken och sjön Flaten.


Håller du med?

Bli medlem i Centerpartiet!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.