Centerpartiet vill stoppa SKANSKAS etablering av en bergtäkt i Bränninge

Centerpartiet vill stoppa SKANSKAS etablering av en bergtäkt med asfaltsverk i Bränninge, Pershagen.

- Att tillåta en bergtäkt under minst 30 år i en Stockholms gröna kilar är att tillåta ett förkrossande ingrepp på miljön och för människor och måste idiotförklaras!

- Bergtäkten etableras i ett av kommunens viktigaste avrinningsområden, Bränningeåns avrinningsområde!

- Vi vill slå vakt om att naturreservatet får fortsätta att vara ett värdefullt besöks- och strövområde utan ytterligare allvarliga störningar!

- Bergtäkten skulle innebära att man fortsätter den förödelse som majoriteten med miljöpartiet i spetsen röstade igenom när man sålde förstklassig jordbruksmark vid Bränninge för företagsetablering till Kilenkrysset!

- Centerpartiet slår vakt om Gröna näringar och särskilt den verksamhet
som finns etablerad på Bränninge Gård.

- Vi ser inget bra sätt att lösa trafikeringen av lastbilar som blir hundrafalt fler om dagen med kraftiga försämringar för Pershagenborna!

- Det krävs krafttag för en hållbar och konstruktiv framtid. Bergtäkten
måste stoppas. Den kommunala förvaltningen har sagt nej till etableringen. Centerpartiet har uppmanat samtliga partier att gemensamt ta ställning mot etableringen, tummen upp från övriga partier, nu sker det!

Tage Gripenstam, gruppledare
Centerpartiet i Södertälje