Nu blir det mer lokalproducerad mat på sjukhuset

I landstingets nya miljöprogram har maten tagit stor plats. Det är vi centerpartister glada och stolta över.

Stockholms läns landsting lägger nu fram sitt förslag till nytt miljöprogram. Där får matfrågan ett stort utrymme.

Särskilt glädjande är det att vi från Centerpartiet har drivit igenom ett mål på att 20 procent av den mat som köps in ska vara lokalproducerad. Ett extra fokus ska läggas på att köpa in lokalproducerad frukt och grönt, mejeriprodukter, nöt- och lammkött. Framför allt för att de sistnämnda i så hög grad bidar till att vi får ett öppet och levande landskap i vårt eget närområde.

Att gynna förekomsten av biologisk mångfald i närområdet gör även regionen mer motståndskraftig mot klimatförändringar och bidrar därmed till landstingets klimatanpassning. Stockholms läns landsting ska därför ställa höga krav på djurskydd, begränsad användning av antibiotika och andra krav som ger en hög förekomst av lokalproducerad mat till verksamheten.

De skolor, som här i Södertälje kommun, som har lagt ett extra fokus på maten och börjat ställa högre krav vittnar om att det även leder till att maten blir av högre kvalitet och att matavfallet minskar. Något som är bra för både den som ska äta maten eftersom vederbörande blir mätt men också för miljön eftersom maten äts upp i stället för slängs.
Vår förhoppning är att vi kommer att få se likande resultat i landstinget. Godare och bättre mat till patienterna och mindre matsvinn. På köpet får vi fler levande jordbruk och öppna landskap i vår region.

Tage Gripenstam (C)
gruppledare Södertälje

Gustav Hemming (C)
miljö- och regionplaneringslandstingsråd i Stockholms läns landsting

Tage Gripenstam, gruppledare Södrtälje