Fiberkablar och bredband i hela kommunen

Centerpartiets krav på etablering av fiber/bredband i hela kommunen på allvar och föreslår en satsning fram till 2022 (fyra år efter nästa val). Det är positivt men går för långsamt, vi vill att huvuddelen av satsningen ska ske 2018.

InnehållI majoritetens budget avsätts finansiering av en satsning på fiber/bredband till alla hushåll och företag i Södertälje kommun. Uppdraget läggs till Telge Nät AB. Centerpartiet har under flera år arbetat för att kommunen ska ta ett samlat ansvar för fiberutbyggnaden i Södertälje kommun. Vi har däremot inte sagt att kommunen ska ta på sig kostnaden för finansieringen utan räknat med att anslutningsavgifter och statliga bidrag ska stå för huvuddelen av finansieringen med små kostnader för kommunen.

Beroende på att detta, i sig positiva, förslag fördröjts av majoriteten minskar snabbt möjligheterna att finansiera och subventionera delar av utbyggnaden med statliga pengar. Därför kommer det att behövas kommunala medel. Inte bara för att finansiera investeringen och utan också för att subventionera anslutningarna till hushållen/företagen, så att de får rimliga anslutningsavgifter, inte så låga som i stadsnätet, men rimliga.

Något man för övrigt redan indirekt gjort för dem som hittills fått fiber från Telge Nät AB med en nedskrivning av stadsnätet med 110 miljoner kronor. Att då genomföra en subvention för tillkommande anslutningar och inte minst på landsbygden är därför logiskt.

Hur det ska gå till väcker dock en del frågor då exempelvis Telge nät AB inte varit framgångsrika i sin utbyggnad. Varför ska bolaget klara det i fortsättningen? Telge nät är ett aktiebolag och hur säkerställer vi att styrelsen prioriterar något som inte självklart blir kommersiellt lönsamt inom rimlig tid? Initiativen från andra aktörer pågår och hur ska kommunen/Telge nät möta det i samverkan och hinna med så att hela kommunen verkligen blir försedd med bredband/fiber och inga vita fläckar blir kvar?

Våra farhågor leder fram till slutsatsen att den finansiella satsningen från kommunkoncernen tyvärr blivit nödvändig och därför ska genomföras även om vi inte tycker det är självklart vilka som genomför det i praktiken. Det finns exempel i Stockholms län på kommuner som gett bidrag i varierande storlek till fiberutbyggnadsprojekt för att få rimliga anslutningsavgifter utan att kommunen självt agerat nätbyggare.

Att få upp tempot och visa allvaret bakom satsningen är viktigt! Därför föreslår Centerpartiet att det under kommunstyrelsen tillsätts en parlamentarsikt sammansatt styrgrupp för Bredband till alla i Södertälje kommun.

Tage Gripenstam (C)
gruppledare