Centerpartiet glömmer inte bort Hölö

Det är härligt att möta det starka engagemang för Hölö som Jan-Olof Dackebro ger uttryck för i sin insändare (LT, 30 november 2017). Ett engagemang som Centerpartiet delar.

Så långt har vi kommit i vårt arbete att det numer är en prioriterad fråga i Södertälje kommun. En fråga som tas upp i alla överläggningar/remissvar inför varje kommande trafikår. Så nog kämpar vi fortsatt för pendeltåg till Hölö och om Centerpartiet fick bestämma själva skulle tåget redan trafikera Hölö station.

Artikeln du hänvisar till har ingenting med pendeltåget till Hölö att göra utan om bättre kollektivtrafik mellan Södertälje och Stockholm vilket även är bra och förkortar kollektiva restider för Hölö-Mörköborna, Centerpartiet arbetar för en bättre kollektivtrafik överallt och för alla!

Det finns mycket att nämna om vad Centerpartiet arbetar med för att utveckla landsbygden och då även i Hölö-Mörkö kommundel. Men Jan-Olof Dackebro nämner särskilt utbyggnaden av en centrumfastighet i Wij. Just det har vi motionerat om och väntar på svar.

Om Centerpartiet fick bestämma själva skulle tåget redan trafikera Hölö station.

Vi föreslår att Telge bostäder (som nu får ansvar för de kommersiella fastigheterna ägda av kommunen) bygger en centrumfastighet som ska inrymma en ny affär av samma storlek som vid gamla Folkets park och Ica Orren i Bårstabergen (den senare ägs av Telge bostäder).
Men det går som vanligt långsamt. Däremot händer det positiva saker med ett flertal intressenter som vill bygga bostäder i Wijområdet, precis vad vi förutsåg, bara Telge bostäder går före kommer fler att upptäcka den möjligheten.

Naturligtvis sitter Centerpartiet inte still i båten och väntar utan jag har kontaktat några byggare/fastighetsförvaltare för att råda dem att ta kontakt med till exempel Coop för att med hjälp av en långtidshyra bygga en bra butik i Wij i privat regi och de jag inte pratat med får nu tipset.

Så Jan-Olof Dackebro och engagerade Hölö-Mörköbor, Centerpartiet glömmer inte bort landsbygden i Södertälje kommun, tvärtom vi vill att fler ska kunna verka, bo och leva i Hölö-Mörkö, Enhörna, Vårdinge och Järna.

Tage Gripenstam