Stå upp för våra värden

2016 var ett utmanande år för världen och våra värden, för frihet, rättssäkerhet och öppenhet. Det många av oss uppfattar som självklart blir allt mer hotat i flera länder.

Våra globala mänskliga rättigheter, att vi ska få säga och tro det vi vill utan att straffas och välja vår väg i livet utmanas av olika krafter. Samtidigt måste vi se att världen blir bättre för mänskligheten. Allt fler människor lyfts ur fattigdom, fler får grundläggande utbildning och vi har sett fredsavtal efter långa konflikter. Det blir samtidigt alltmer tydligt att vi möter nya politiska utmaningar både här hemma och i världen.

Det handlar om viktiga vägval, viktiga värden som visar vilka vi är och vilken framtid vi drömmer om. Själv står jag upp för internationalism mot nationalism. Det gör jag därför att jag är övertygad om alla människors lika rätt och värde. Övertygad om att vi i Sverige vinner på att även vår omvärld vinner. Att våra barns framtid stärks av en mer välmående och hållbar omvärld. Själv vill jag kämpa för långsiktighet och hållbarhet i stället för kortsiktighet och populism. Själv vill jag jobba för en värld där alla människor räknas, inte bara vissa. En värld som bygger på öppenhet och respekt istället för slutenhet och hat. En värld där vi utvecklar den internationella rätten och inte enskilda makthavares rätt att sätta sig över den.

Det år vi nu inlett kommer att ställa oss inför svåra avvägningar. Den internationella rätten utmanas med militärt våld också i vårt närområde i öster och söder. På vår kontinent genom att Ryssland med militära medel sökt rita om Ukrainas gränser. I Mellanöstern till exempel genom Islamiska statens försök att rita om kartan med fasansfull terror. Men självklart också genom det förödande proxykrig som pågår i Syrien och andra krig och konflikter i närområdet. Världen har inte kunnat samla sig för att lösa dessa konflikter, inte heller bidra till att stärka de globala mänskliga rättigheterna där de trampats på eller bombats till grus. Men vi måste fortsätta kämpa för att stärka den internationella rätten. Även i en tid när den kan komma att utmanas inte bara i vårt närområde från Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan och Viktor Orbán utan från ännu ett håll, från en ny president Donald Trump.

Vi kommer även att behöva utveckla vår politik för att möta Brexit och försöken att bryta upp grunden för de värden som utvecklat vårt Europa från krigets ruiner till det fria Europa vi vant oss vid. Det handlar om att stå upp för fredligt samarbete och våra värden inom EU. Stå upp för öppenhet istället för nya murar mellan människor och våra länder, för det fria ordet mot de som vill inskränka mediefriheten, för rätten att själv välja hur man definierar sig och välja väg i livet.

Vi känner igen de krafter som söker odla rädslor i stället för tillit. De är i dag fullt synliga inom EU. Vi har facit på hur dessa krafter drabbat oss genom historien, hur våra ekonomier raserats och hur fasansfullt människor som trott att de funnit en livboj faktiskt drabbats av illusionen.

Självklart påverkas vi alla i Sverige av det som händer i vår omvärld. Vi ska inte vara naiva men inte heller ge upp våra värden. Vi måste visa att även när kortsiktighetens populistiska vindar blåser hissar vi segel för att styra framåt, inte bakåt. Det är därför Centerpartiet söker stöd för en ny stark Alliansregering utan stöd eller beroende av Sverigedemokraterna. Det är därför vi prioriterar skatter och regler som sätter fart på jobbskapande i hela landet, lägger förslag som gör verklig skillnad för klimatet och integrationen, som ökar trygghet och säkerhet i hela landet. Vi vill och är beredda att ta ansvar för lösningar byggda på våra värderingar. Vi har visat att vi vill ta ansvar för och utveckla Allians för Sverige med sikte på att ge väljarna ett tydligt alternativ i valet den 9 september 2018.

Kerstin Lundgren (C)