Uttalande centerpartiet i södertäljes årsmöte: Det är kvalificerat vansinne att ha strandskydd kring vanliga diken!

Kombinationen av för få bostäder, för dålig integration, att företagen inte minst Scania och AstraZeneca inte kan anställa personal med rätt kompetens, att hela byggbranschen saknar personal alltifrån byggjobbare till planarkitekter i kommunerna, är några viktiga faktorer som får till följd att tillväxten hämmas i Södertälje och i övriga Stockholmsområdet.

Företagens behov av arbetskraft kan mötas med bättre förutsättningar för integration men också förenklingar och kostnadsminskningar för företagen att anställa unga personer och personer nya på den svenska arbetsmarknaden.

En stelbent och omodern bygg- och bostadsmarknad hindrar tillväxt och fler jobb!
Utan en fungerande bostadsmarknad är det svårt att lyckas, därför måste regeringen öka takten på att snabbt ändra och förenkla förutsättningarna för byggande av bostäder. Att det inte får tummas på kvalitén på bostäder som ska finnas i mer än hundra år är naturligtvis avgörande för varje byggnation, vi vill inte bygga nya ”miljonprogramsområden”. Men genom att till exempel minska överklagandemöjligheterna, förenkla planförfarandet, tvinga fram korta handläggningstider för bygglov i kommunen - stad som landsbygd, effektivisera detaljplanearbetet, se över strandskyddet i mening att förenkla för attraktiva boendemöjligheter så kan byggtakten ökas. Till exempel, är det kvalificerat vansinne att ha strandskydd kring vanliga diken.

Låt de som kan hitta jobben få uppdrag och betalt av arbetsförmedlingen!
Utan tvekan går det att hitta personer bland unga och nyanlända som har kompetensen att arbeta inom byggsektorn. Matchning är ingen ny metod, men det är dags att den används som det är tänkt, nämligen hitta personerna med rätt intresse och kompetens, kompletteringsutbilda, gör upp med företag och kommuner och slutför matchningen till jobb. Det här är en bransch av flera där nyanlända behövs för att få fart på utvecklingen! Sluta dubbeljobba i Arbetsförmedling och kommuner och se till att de som verkligen kan ordna jobben får betalt för det av arbetsförmedlingen.

Underlätta för att få fram fler bostäder – släpp loss det privata initiativet!
I djungeln av regler måste man börja tänka smartare, underlätta för de som har bostad att hyra ut, bygga ett hus till på tomten, Attefallshuset var bra tänkt men fullfölj och underlätta för att öka utbudet av bostäder. Använd aktivt landsbygden för att vara med och lösa behovet av nya bostäder. Självklart behövs större byggprojekt men det gäller att förenkla även för andra, totalt innebär det många nya bostäder snabbare.

Ändra i systemen, bejaka samarbete och ta bort inlåsningseffekter!

När det gäller utbildning av våra nyanlända finns det mycket att göra för att det ska bli bra. SFI räcker uppenbarligen inte. Centerpartiet uppmanar därför den politiska majoriteten och utbildningsförvaltningen - Låt till exempel folkhögskolorna i Södertälje med sin statligt finansierade allmänna kurs bli den nära resursen i bostadsområdena, de har ett långsiktigt engagemang, närhet till de boende. En justering av CSN skulle bli räddningen för många och minska inlåsningseffekterna i synnerhet för kvinnor. Dagens system gör det svårt att nå hela vägen fram till jobb. En del kommer aldrig dit eftersom våra system, bland annat studiestödssystemet, låser in dem i ett utanförskap.

Leif Åhlin, ordförande
070-497 48 04

Tage Gripenstam, gruppledare
0766-48 28 95