Välkommen till samtal om Hölö-Mörkös utveckling med oss i Centerpartiet 3 maj 18:00 i Spegelsalen, Idrottshallen!

Sätt stopp för en ny långbänk Tomas Kullberg, och fokusera på realiteter!

Välkommen till en prestigelös dialog med centerpartiet. Vi anstränger oss ständigt för att ha ett bra samtal med Hölö-Mörköborna om utvecklingen av vår kommundel och därför bjuder Centerpartiet in till öppet möte den 3 maj 18:00 i Spegelsalen, Idrottshallen!

Socialdemokraterna i Hölö-Mörkö kommundel har haft många möjligheter under åren att diskutera Hölö tätorts utveckling brett med oss alla andra, enskilda, föreningar, företagare och partier.

De senare större tillfällena var när den nya översiktsplanen togs och den tidigare områdesbeskrivningen för Wij-området fastställdes i en dialog där alla inklusive socialdemokraterna kunde delta och många deltog. Hölö tätort låg på samma ställe då som nu. Västra Lida låg på samma ställe då som nu. Övriga som bor på den sidan järnvägen bodde där (de flesta) då som nu. Järnvägen och motorvägen låg på samma plats då som nu och en framtida tågstation låg på samma ställe då som nu.

Utvecklingsplanerna i Wij-området fanns då som nu. Nu byggs Wij-området. Så vad har förändrats som gör att ett framtida centrum ska flyttas igen? Det är glädjande att den nye ordföranden och majoritetsföreträdaren Tomas Kullberg vill prata med oss övriga om kommundelens utveckling. Lika sorgligt är det att han vill kasta bort sina företrädares och alla inblandades tidigare och långsiktiga arbete. Nu när intresset äntligen och på allvar vaknar för Wij-området då vill socialdemokraterna skjuta en ny livsmedelsbutik långt in i framtiden genom att byta fot och titta på en ny(gammal) plats. När Wijområdet växer så flyttas centrum av Hölö tätort befolkningsmässigt tydligt åt det hållet. Är det inte bra att de äldre boende på vård- och omsorgsboendet och de äldre som kommer att bo i de lägenheter som byggs på Wij har gångavstånd till affären. Varför ställa grupper mot varandra?

Slutligen, För de som bor norr om Hölö mellan motorväg och järnväg och som kommer till Hölös infart vid gamla Hölöverken blir det ingen skillnad i avstånd. Men varför vill socialdemokraterna fortsätta att mota bort de som bor på andra sidan motorvägen i Hölö, på Mörkö och Oaxen. De behöver och vill också ha en bra butik i ett bra läge. Idag handlar de flesta det mesta någon annanstans. Men de är ett viktigt underlag för en framtida större butik och även då är Wij-området rätt plats, och hör och häpna bussen stannar där!

Medlemmar i Hölö-Mörkö Centerpartiavdelning

Tage Gripenstam, ordförande
Linda Chalkias
Mari-Ann Lundgren
Patrik Högberg
Regiana Gripenstam
Leif Lindgren
Ove Lundgren
Nils-Olof Eckerblad
Johanna Sällberg