Varför säger majoriteten nej till mer fysisk aktivitet i skolan?

Vi fyra allianspartier i Södertälje vill se mer fysisk aktivitet i skolan.

Utbildningsnämndens S-märkte ordförande Elof Hansjons svarade när förslaget (motion från KD) behandlades senast i kommunstyrelsen att kommunen i den här frågan bör ”ta ett par steg tillbaka” och inta en defensiv hållning. Han delar utbildningskontorets bedömning att det inte finns ett behov av en ”generell satsning” så som vi föreslår.

Vi menar att kommunen ska ha en offensiv hållning för att få barn och unga i rörelse. Södertälje är en stolt idrottsstad med gamla lagrar att minnas, men framför allt – nya triumfer i framtiden att bärga.

Enligt folkhalsokokollen.se är övervikten utbredd bland unga i Södertälje, det är ”signifikant skilt från länsgenomsnittet”. Samtidigt som vi ser ohälsotalen stiga, barnfetman öka och stillasittandet bli en norm levererar vänstertrion den något förvånande rekommendationen att kliva tillbaka på det här området – trots att även regeringen nyligen fått upp ögonen för problemet.

Vi behöver agera, att på bred front jobba för att våra elever ska må bättre och röra på sig mer.
Majoriteten hänvisar till det frivilliga engagemanget och föräldrarnas roll. Vi kan bara instämma, det är viktigt att skapa förutsättningar för ett liv i rörelse och att uppmana till motion i hemmen. Men det räcker inte. Vi måste tillsammans målmedvetet arbeta för att alla elever ska röra på sig – varje dag.
I dag har svenska elever väldigt lite fysisk aktivitet jämfört med andra länder. Vissa rapporter vittnar om att vi spelar i gärdsgårdsserien här. Bottenplaceringen ändrar sig inte av sig självt.

Vi behöver agera, att på bred front jobba för att våra elever ska må bättre och röra på sig mer. Det handlar om en gemensam ansats från såväl civilsamhälle, skola som forskning. Och kommunen kan inte undanglida sitt ansvar genom att hänvisa till formuleringar som ”det finns inget som hindrar rektorerna i Södertäljes kommunala grundskolor att utöka undervisningstiden i ämnet idrott”.
Nej, det finns inget som hindrar, inte heller för att varje individ ska sporta och motionera. Men då måste vi ta ytterligare steg framåt – frågan är akut.

Forskningen är entydig – mer fysisk aktivitet leder till en rad olika positiva effekter. Allt från det uppenbara att fysisk kondition och mentalt välbefinnande hänger ihop, till att fler timmar idrott ger bättre resultat i matematik och svenska.

Alliansen står därför fast vid sitt förslag, att ge utbildningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten till utökad fysisk aktivitet i Södertäljes skolor.

Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)