Värnpliktigt brobyggarförband på södra sidan av Södertälje kanal - motion till centerpartiets partistämma

Södertälje kanal byggs nu om för att öka fartygstonnaget och möjligheterna att frakta gods in i Mälaren till Stockholm, Västerås och Köping. Samtidigt som fartygstrafikens förutsättningar förbättras så kvarstår faktumet att Snittet över/under Södertälje kanal är en av Sveriges viktigaste trafikknutpunkter för landet och Stockholmsregionens trafikförsörjning.

 Sommaren 2016 körde en lastbil in i räcket på motorvägsbron i Södertälje. Resultatet blev en hel sommar med trängsel och stora trafikproblem i Södertälje, men även leverans problem i hela stor Stockholm, men civilsamhället klarade utmaningen trots problem och ekonomiska påfrestningar.

Hur hade detta hanterats om alla fyra broar i Södertälje med avsikt slagits ut av kriminella element, i syfte att skära av transporter och störa samhället. Vid ett angrepp på Södertäljes broar är huvuddelen av Södertälje Kommuns invånare placerade på ”fel” sida av kanalen i förhållande till Sjukhus och infrastruktur.

För att rädda liv måste lokalsamhället garantera transport över kanalen.

För att klara livsnerven i hela Stor Stockholm måste det finnas alternativ till de befintliga broarna i Södertälje.

Regeringen har beslutat att åter aktivera värnpliktssystemet i Sverige. Många är de regementen som i dag har fått nya användningsområden. Ett alternativ är Almnäs, gamla Ing 1, har nya hyresgäster och ett nytt ägarskap, men stora delar av det forna regementet från mitten på 1970-talet står fortfarande tomma och kan lätt åter i ordningsställas för värnpliktsutbildning och upprättande av ett militärt förband. Fördelen med att återuppta verksamheten på Ing 1 är många, skulle förbandet ha en brobyggar-kapacitet skulle detta vara ett vinn-vinn för hela Region Stockholm/Mälardalen så väl i fred som i ofred. Förbandet skulle genom sin placering på Almnäs/ Ing 1 ha en placering som kan stödja verksamhet i riktning mot; Centrala Stockholm, Strängnäs/E20 och i Riktning Norrköping E 4.

Vi föreslår Centerpartiets partistämma besluta att verka för ett värnpliktigt brobyggarförband på Almnäs/Ing 1 Södertälje upprättas.

Tage Gripenstam, Oppositionsråd C

Johan Brinck, Innovationsledare Södertälje Kommun